rotator_images

Zadbaj o miejsce, w którym
dorastać będą nasze dzieci!

Dołącz do dyskusji
rotator_images

komentuj stan infrastruktury,
decyduj o modernizacji!

Dołącz do dyskusji
rotator_images

Pomagaj podejmować
właściwe decyzje politykom!

Dołącz do dyskusji
   

Trwające konsultacje (1)

Przedmiot konsultacji Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Autor Ilość
wypowiedzi
Do
zakończenia
 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (...)na rok 2018 19.10.2017 26.10.2017 G. Starczynowska 0 5 Dołącz do dyskusji


Zakończone konsultacje

Przedmiot konsultacji Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Autor Ilość
wypowiedzi
Do
zakończenia
 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 29.08.2014 12.09.2014 K. Grzesica 0 -

Dołącz do dyskusji

PRACOWNIE ZAWODOWE 29.03.2016 04.04.2016 Anna Piekorz 0 -

Dołącz do dyskusji

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 27.01.2015 03.02.2015 G. Bomba 0 -

Dołącz do dyskusji

Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych 16.03.2017 22.03.2017 A.Piekorz 0 -

Dołącz do dyskusji

Strategia Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 16.01.2014 31.01.2014 A. Piekorz 6 -

Dołącz do dyskusji

Program Ochrony Środowiska 13.09.2017 13.10.2017 Z. Piętas 1 -

Dołącz do dyskusji

konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego 09.06.2014 17.06.2014 A,Piekorz 0 -

Dołącz do dyskusji

Zaliczenie odcinka ul. Zamoście w Lędzinach do dróg powiatowych 08.07.2014 16.07.2014 M. Grzesica 0 -

Dołącz do dyskusji

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 06.10.2015 13.10.2015 G. Bomba 1 -

Dołącz do dyskusji

DROGI ROWEROWE 06.10.2014 11.12.2014 A.Piekorz 7 -

Dołącz do dyskusji

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 05.10.2016 13.10.2016 G. Bomba 0 -

Dołącz do dyskusjirotator_images Aktualności

21.03.2016 - ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego o konsultacjach społecznych

Wykonując Uchwałę Nr XLIX/236/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zawiadamia:
konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” odbędą się na niżej wymienionych zasadach: 
1) termin konsultacji: 29.03.2016 r. - 4.04.2016 r.;
2) zasięg konsultacji: powiat bieruńsko-lędziński;
3) formy konsultacji: badanie opinii mieszkańców poprzez stronę internetową powiatu przeznaczoną do przeprowadzania konsultacji społecznych i przyjmowanie uwag;
4) osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Anna Piekorz;
5) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji: w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzania konsultacji społecznych.

22.10.2015 - Raport z konsultacji - program współpracy

Informujemy, że w zakładce konsultacji społecznych dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. został opublikowany raport.

28.09.2015 - ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego o konsultacjach społecznych projektu uchwały Bieruń, 28 września 2015 r. Wykonując Uchwałę Nr XLIX/236/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zawiadamia: konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016 odbędą się na niżej wymienionych zasadach: 1) termin konsultacji: 6.10.2015 r. – 13.10.2015 r.; 2) zasięg konsultacji: powiat bieruńsko-lędziński; 3) forma konsultacji: badanie opinii mieszkańców powiatu poprzez umieszczenie projektu dokumentu na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i przyjmowanie uwag; 4) osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; 5) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji: w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzania konsultacji społecznych. Starosta (-) Bernard Bednorz

05.03.2015 - Zawiadomienie

Informujemy, że w zakładce konsultacji społecznych dot. powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej został opublikowany raport z konsultacji społecznych.

19.01.2015 - ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
o konsultacjach społecznych projektu uchwały

                                                                                                                                                                        Bieruń, 19 stycznia 2015 r.
Wykonując Uchwałę Nr XLIX/236/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego,
Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zawiadamia:
konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 odbędą się na niżej wymienionych zasadach:
1) termin konsultacji: 27.01.2015 r. – 03.02.2015 r.;
2) zasięg konsultacji: powiat bieruńsko-lędziński;
3) forma konsultacji: badanie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzenia konsultacji społecznych            i przyjmowanie uwag;
4) osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji: Pani Gabriela Bomba i Pan Sławomir Niemiec;
5) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji: w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzania konsultacji społecznych.

                                                                                STAROSTA
                                                                         (-) Bernard Bednorz
 

‹ pierwsza < 1 2 3 > ostatnia ›

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe