rotator_images

Zadbaj o miejsce, w którym
dorastać będą nasze dzieci!

Dołącz do dyskusji
rotator_images

komentuj stan infrastruktury,
decyduj o modernizacji!

Dołącz do dyskusji
rotator_images

Pomagaj podejmować
właściwe decyzje politykom!

Dołącz do dyskusji
   

Trwające konsultacje (0)

Brak aktualnie trwających konsultacji


Zakończone konsultacje

Przedmiot konsultacji Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Autor Ilość
wypowiedzi
Do
zakończenia
 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 29.08.2014 12.09.2014 K. Grzesica 0 -

Dołącz do dyskusji

PRACOWNIE ZAWODOWE 29.03.2016 04.04.2016 Anna Piekorz 0 -

Dołącz do dyskusji

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 27.01.2015 03.02.2015 G. Bomba 0 -

Dołącz do dyskusji

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (...)na rok 2018 19.10.2017 26.10.2017 G. Starczynowska 0 -

Dołącz do dyskusji

Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych 16.03.2017 22.03.2017 A.Piekorz 0 -

Dołącz do dyskusji

Strategia Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 16.01.2014 31.01.2014 A. Piekorz 6 -

Dołącz do dyskusji

Program Ochrony Środowiska 13.09.2017 13.10.2017 Z. Piętas 1 -

Dołącz do dyskusji

konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego 09.06.2014 17.06.2014 A,Piekorz 0 -

Dołącz do dyskusji

Zaliczenie odcinka ul. Zamoście w Lędzinach do dróg powiatowych 08.07.2014 16.07.2014 M. Grzesica 0 -

Dołącz do dyskusji

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 06.10.2015 13.10.2015 G. Bomba 1 -

Dołącz do dyskusji

DROGI ROWEROWE 06.10.2014 11.12.2014 A.Piekorz 7 -

Dołącz do dyskusji

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 05.10.2016 13.10.2016 G. Bomba 0 -

Dołącz do dyskusji

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018_2020 02.11.2017 09.11.2017 G. Starczynowska 0 -

Dołącz do dyskusjirotator_images Aktualności

08.03.2017 - ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego o konsultacjach społecznych

Wykonując Uchwałę Nr XLIX/236/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zawiadamia:
konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. „Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” odbędą się na niżej wymienionych zasadach: 
1) termin konsultacji: 16.03.2017 r. - 22.03.2017 r.;
2) zasięg konsultacji: powiat bieruńsko-lędziński;
3) formy konsultacji: badanie opinii mieszkańców w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu oraz poprzez stronę internetową powiatu przeznaczoną do przeprowadzania konsultacji społecznych i przyjmowanie uwag;
4) osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Anna Piekorz;
5) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji: w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzania konsultacji społecznych,  w Starostwie  Powiatowym  w Bieruniu  (pokój  nr  216)  oraz w Powiatowym  Centrum  Społeczno-Gospodarczym  w Lędzinach  (sekretariat  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

20.10.2016 - Raport z konsultacji_ program wsp. na 2017

Informujemy, że w zakładce konsultacje społeczne dot."Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017" został opublikowany raport z ww. konsultacji.

27.09.2016 - ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego o konsultacjach społecznych projektu uchwały Bieruń, 27 września 2016 r. Wykonując Uchwałę Nr XLIX/236/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zawiadamia: konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017 odbędą się na niżej wymienionych zasadach:
1) termin konsultacji: 5.10.2016 r. – 13.10.2016 r.;
2) zasięg konsultacji: powiat bieruńsko-lędziński;
3) forma konsultacji: badanie opinii mieszkańców powiatu poprzez umieszczenie projektu dokumentu na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz organizacji spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i przyjmowanie uwag;
4) osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
5) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji: w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzania konsultacji społecznych.

21.03.2016 - ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego o konsultacjach społecznych

Wykonując Uchwałę Nr XLIX/236/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zawiadamia:
konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego” odbędą się na niżej wymienionych zasadach: 
1) termin konsultacji: 29.03.2016 r. - 4.04.2016 r.;
2) zasięg konsultacji: powiat bieruńsko-lędziński;
3) formy konsultacji: badanie opinii mieszkańców poprzez stronę internetową powiatu przeznaczoną do przeprowadzania konsultacji społecznych i przyjmowanie uwag;
4) osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Anna Piekorz;
5) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji: w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzania konsultacji społecznych.

22.10.2015 - Raport z konsultacji - program współpracy

Informujemy, że w zakładce konsultacji społecznych dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. został opublikowany raport.

‹ pierwsza < 1 2 3 > ostatnia ›

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe