Zaliczenie odcinka ul. Zamoście w Lędzinach do dróg powiatowych

Chcesz wysłać swoją opinię drogą pocztową?

Pobierz formularz
Oznaczenie:PZD/ZRD/5542/12/2014
Pełny tytuł konsultacji:
Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Zamoście w Lędzinach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakole do granicy Miasta Katowice
Grupy uprawnione do konsultacji: instytucje, mieszkańcy powiatu
Data rozpoczęcia:08.07.2014
Data zakończenia:16.07.2014
Autor:M. Grzesica
Kontakt do autora:pzd@powiatbl.pl
Ilość wypowiedzi:0
Załączniki:
Cel konsultacji:
Ulica Zamoście w Lędzinach obecnie ma przebieg od skrzyżowania z ul. Wygody do skrzyżowania z ul. Zakole. Zasadne jest połączenie miasta Lędziny z Katowicami poprzez zaliczenie pozostałego odcinka ulicy Zamoście od skrzyżowania z ul. Zakole do granicy do kategorii dróg powiatowych. Obecnie droga ta nie posiada statusu drogi publicznej

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe

Zaliczenie odcinka ul. Zamoście w Lędzinach do dróg powiatowych

Zaliczenie odcinka ul. Zamoście w Lędzinach do dróg powiatowych

18 + 8 =