Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Chcesz wysłać swoją opinię drogą pocztową?

Pobierz formularz
Oznaczenie:RF.041.2.2013
Pełny tytuł konsultacji:
Program współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2015
Grupy uprawnione do konsultacji: mieszkańcy powiatu
Data rozpoczęcia:29.08.2014
Data zakończenia:12.09.2014
Autor:K. Grzesica
Kontakt do autora:sekretarz@powiatbl.pl
Ilość wypowiedzi:0
Załączniki:
Cel konsultacji:
Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczeństwa o projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2015 oraz zabranie opinii i propozycji dot. dokumentu.

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

18 + 9 =