PRACOWNIE ZAWODOWE

Chcesz wysłać swoją opinię drogą pocztową?

Pobierz formularz
Oznaczenie:RF.041.7.2015
Pełny tytuł konsultacji:
Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Grupy uprawnione do konsultacji: instytucje, mieszkańcy powiatu
Data rozpoczęcia:29.03.2016
Data zakończenia:04.04.2016
Autor:Anna Piekorz
Kontakt do autora:strategia@powiatbl.pl
Ilość wypowiedzi:0
Załączniki:
Cel konsultacji:
Powiat Bieruńsko-Lędziński przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT, projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”. Zakres projektu dotyczy: - doposażenia i przebudowy pracowni zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu (warsztat obróbki ręcznej i mechanicznej, warsztat elektryczny oraz warsztat spawalniczo-kuźniczy), - przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby montażu obrabiarki CNC wraz z dostawą urządzenia. Realizacja projektu ma na celu wyposażenie szkół powiatowych w nowoczesne warsztaty do nauki zawodu, które będą odzwierciedlały rzeczywiste środowisko pracy zawodowej i szkolenia przyszłych pracowników w zawodach: technik mechanik, technik elektryk, elektromechanik, technik informatyk, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie pracodawców, zwłaszcza z terenu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w ramach Centrum Kompetencji i Kariery Sieci K2. Ankieta ma charakter konsultacyjny. Dzięki niej będziemy mogli poznać Państwa opinie, oczekiwania i potrzeby, a zebrane informacje będą przydatne przy przygotowywaniu ww. wniosku o dofinansowanie.

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe

PRACOWNIE ZAWODOWE

PRACOWNIE ZAWODOWE

18 + 10 =