Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych

Chcesz wysłać swoją opinię drogą pocztową?

Pobierz formularz
Oznaczenie:RF.041.9.2016
Pełny tytuł konsultacji:
Centrum Usług Społecznych
Grupy uprawnione do konsultacji: instytucje, mieszkańcy powiatu
Data rozpoczęcia:16.03.2017
Data zakończenia:22.03.2017
Autor:A.Piekorz
Kontakt do autora:mienie@powiatbl.pl
Ilość wypowiedzi:0
Załączniki:
Cel konsultacji:
Powiat Bieruńsko-Lędziński przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT pn. „Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”. Zakres projektu dotyczy przebudowy i wyposażenia poprzemysłowego budynku maszyn wyciągowych byłego szybu Piast w Lędzinach (budowa na terenie przeznaczonym do rewitalizacji, który powiat otrzymał od Skarbu Państwa w efekcie restrukturyzacji sektora górniczego, pod warunkiem przeznaczenia go wyłącznie na cele społeczne). W budynku utworzone zostanie powiatowe Centrum Usług Społecznych, gdzie znajdzie swoje miejsce Centrum Pomocy i Asystentury Osobom Niepełnosprawnym, dom dziennego pobytu dla seniorów, a także mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz hostel dla ofiar przemocy (mieszkanie interwencyjne). Obiekt będzie miejscem, w którym prowadzona będzie aktywizacja społeczno-zawodowa rodzin, zwłaszcza zastępczych, a także zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych niepełnosprawnością lub przemocą. Układ funkcjonalny: Ø Podpiwniczenie - Zespół pomieszczeń z zapleczem kuchennym Kuchnia, pralnia, kotłownia, archiwum, magazyny, szatnia z portiernią, pokój kąpielowy Ø Parter - Centrum dziennego pobytu wraz z Klubem Seniora Pomieszczenia będą obejmowały m.in. pokój dzienny z TV, pokój do terapii zajęciowej, pokój rehabilitacyjny, pokój wypoczynkowy, jadalnia z aneksem, sala rozwoju, sanitariaty, pomieszczenia szkoleniowe, pomieszczenia warsztatowe, część administracyjna oraz pokój dyżurki Ø 1 Pietro - Zespół mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych W ramach piętra powstaną mieszkania chronione dla osób starszych i niepełnosprawnych – jedno jednoosobowe, cztery dwuosobowe. Każde z mieszkań posiadać będzie aneks kuchenny, łazienkę, toaletę, dla wszystkich mieszkań zorganizowany zostanie wspólny pokój dzienny, 2 gabinety specjalistyczne – psychologa i pracownika socjalnego oraz pokój dyżurki. Ø 2 Pietro - Zespół mieszkań chronionych dla ofiar przemocy i wychowanków pieczy zastępczej mieszkania z aneksem kuchennym, łazienką, wspólny pokój dzienny, pokój zabaw, pokój pracownika socjalnego (propozycja; 2 mieszkania- 1 osobowe, 2 mieszkania- 2 osobowe, 2 mieszkania -3osobowe, 2 mieszkania – 3 osobowe bądź rodzinne)

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe

Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych

Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych

15 + 5 =