Program Ochrony Środowiska

Chcesz wysłać swoją opinię drogą pocztową?

Pobierz formularz
Oznaczenie:ŚR.602.1.2017
Pełny tytuł konsultacji:
Program Ochrony Środowiska dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Grupy uprawnione do konsultacji: instytucje, mieszkańcy powiatu
Data rozpoczęcia:13.09.2017
Data zakończenia:13.10.2017
Autor:Z. Piętas
Kontakt do autora:srodowisko@powiatbl.pl
Ilość wypowiedzi:1
Załączniki:
Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag i wniosków do Programu Ochrony Środowiska dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe

Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska

19 + 2 =