Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (...)na rok 2018

Chcesz wysłać swoją opinię drogą pocztową?

Pobierz formularz
Oznaczenie:PCPR/0718/2017
Pełny tytuł konsultacji:
Program współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018
Grupy uprawnione do konsultacji: mieszkańcy powiatu
Data rozpoczęcia:19.10.2017
Data zakończenia:26.10.2017
Autor:G. Starczynowska
Kontakt do autora:pcpr@powiatbl.pl
Ilość wypowiedzi:0
Cel konsultacji:
Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczeństwa o projekcie uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018" oraz zebranie opinii i propozycji dot. dokumentu

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (...)na rok 2018

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (...)na rok 2018

20 + 10 =