Strategia Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Chcesz wysłać swoją opinię drogą pocztową?

Pobierz formularz
Oznaczenie:RF.061.1.2013
Pełny tytuł konsultacji:
Strategia Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lata 2014 - 2020
Grupy uprawnione do konsultacji: instytucje, mieszkańcy powiatu
Data rozpoczęcia:16.01.2014
Data zakończenia:31.01.2014
Autor:A. Piekorz
Kontakt do autora:strategia@powiatbl.pl
Ilość wypowiedzi:6
Załączniki:
Cel konsultacji:
Prezentowany materiał – zarys Strategii Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lata 2014-2020, pod roboczą nazwą „SBL 2020” - powstał w oparciu o przeprowadzone końcem roku 2013 trzy sesje warsztatowe, w których wzięli udział reprezentanci: biznesu, nauki, duchowieństwa, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do analizy treści dokumentu i jej oceny – zarówno w wymiarze diagnostycznym, jak i konkretnych przedsięwzięć, które Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego realizował będzie do roku 2020. Prosimy o przesyłanie swoich uwag!

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe

Strategia Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Strategia Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

10 + 2 =