O projekcie "Bieruńsko-Lędzińskie konsultacje na-prawdę"


Projekt pt. "Bieruńsko-Lędzińskie konsultacje na-prawdę"

 

Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie 5.4 Rozwój Potencjału trzeciego sektora

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu obywatelskiego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt realizowany jest w partnerstwie, na podstawie umowy nr 225/2013 z dnia 22.07.2013 r.

Lider: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

Partner: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 do 31.12.2014r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności procesu konsultacji społecznych wśród mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego dzięki wypracowaniu i wdrożeniu aktywnych narzędzi oraz procedur konsultacji przez zespół współpracujących ze sobą 40 przedstawicieli JST oraz 25 przedstawicieli NGO w latach 2013-2014. Projekt będzie miał wpływ nie tylko na grupy docelowe, ale również na wszystkie podmioty/osoby funkcjonujące na terenie powiatu. Dzięki wypracowaniu nowego systemu konsultacji w zgłaszaniu swoich potrzeb i uwag będą mogli brać udział m.in. przedsiębiorcy, samorządy gospodarcze, os. nie będące mieszkańcami powiatu.

Cele szczegółowe projektu:
  • opracowanie odpowiedniego dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego partycypacyjnego systemu konsultacji społecznych i procedury konsultacyjnej w latach 2013-2014,
  • wzrost wiedzy wśród 40 przedstawicieli JST na temat konsultacji społecznych w latach 2013-2014,
  • podniesienie kompetencji 40 przedstawicieli JST w zakresie stosowania aktywnych technik i narzędzi konsultacyjnych w latach 2013-2014,
  • wzrost wiedzy nt. konsultacji społecznych i udziału organizacji w ich upowszechnianiu wśród 25 przedstawicieli NGO w latach 2013-2014,wzrost zainteresowania mieszkańców powiatu udziałem w konsultacjach przez stosowanie partycypacyjnych technik podczas ich przygotowania oraz nowych narzędzi i procedur ułatwiających wyrażanie opinii w latach 2013-2014
Zobacz, o czym dyskutujemy

Formularz dodawania opinii

* - pole obowiązkowe